ECG, združenje evropskih logistov na področju vozil, ki predstavlja okoli 100 vodilnih družb z Evropske unije, Rusije, Ukrajine in Turčije, je 23. aprila organiziralo v Kopru srečanje dveh delovnih skupin in sicer za področje pomorstva in pristaniške dejavnosti ter regijsko srečanje članov iz srednje in vzhodne Evrope. Člani združenja zagotavljajo transport, distribucijo, skladiščenje in pripravo vozil proizvajalcem in izvoznikom vozil. Prihodki vseh članov združenja skupaj znašajo na letni ravni 22 milijard evrov in zaposlujejo okoli 105.000 ljudi. V lasti imajo 421 ladij za prevoz vozil, 19.700 posebnih vagonov, 84 rečnih barž ter 24.000 specialnih cestnih vozil za prevoz avtomobilov.

Odločitev, da bo Koper gostil kar dve srečanji delovnih skupin združenja je za Luko Koper, ki ima enega največjih avtomobilskih terminalov v Sredozemlju, velika čast. Leta 2014 smo v koprskem pristanišču pretovorili 518.893 vozil. Po statistiki, ki jo je objavila specializirana strokovna revija Automotive Logistics (http://viewer.zmags.com/publication/8da8a339#/8da8a339/40) je Luka Koper z doseženim pretovorom v letu 2014 ohranila enaki poziciji, kot jih je imela na lestvici v letu 2013, t.j. drugo mesto med sredozemskimi pristanišči EU in enajsto mesto med vsemi avtomobilskimi terminali v EU.

V prvih treh mesecih letošnjega leta smo v Luki Koper pretovorili 135.577 avtomobilov, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Med našimi strankami je večina evropskih in azijskih proizvajalcev avtomobilov, ki imajo svoje proizvodne obrate bodisi v Evropi ali Aziji, redne ladijske linije iz Kopra pa vzdržujejo največji svetovni specializirani ladjarji za avtomobile. Za skladiščenje avtomobilov imamo na razpolago veliko garažno hišo in obsežne odprte skladiščne površine. Samo v zadnjih nekaj mesecih smo v ta namen asfaltirali 56.500 m2 površin.