Luka Koper je danes, 27. maja 2015 v Tokiu organizirala t.i. luški dan, ki se ga je udeležilo več kot 60 predstavnikov tamkajšnjih logističnih podjetij in ladjarjev. V delegaciji s Kopra, ki jo vodi predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić so tudi predstavniki sedmih lokalnih špediterjev, na čelu s predsednikom sekcije pristaniških špediterjev Čedomirjem Bojaničem. Japonska predstavlja trg z velikim potencialom za koprsko pristanišče, ki pa še ni izkoriščen.

Japonska je namreč pomembna partnerica za države Evropske unije oziroma druga največja trgovinska partnerica v Aziji, hkrati pa so Japonska podjetja ena večjih investitorjev v EU. V trgovinski izmenjavi med Japonsko in EU prevladujejo stroji in transportna oprema, kemični in kmetijski proizvodi. Podpis prihodnjega sporazuma o prosti trgovini, ki naj bi bil dosežen do konca letošnjega leta, bo še okrepil to sodelovanje. “Luka Koper je zainteresirana in pripravljena odigrati svojo vlogo v primeru pričakovane rasti pretovora”, je poudaril predsednik uprave Matić in dodal: “S tremi tedenskimi direktnimi kontejnerskimi povezavami z Daljnim vzhodom, s konkurenčnimi ladijskimi vozninami v primerjavi s severnimi pristanišči in z gosto mrežo železniških povezav s zalednimi trgi je Luka Koper postala veliko bolj privlačen poslovni partner za japonske trgovce in proizvajalce. Pri vseh treh omenjenih kontejnerskih linijah je Koper prvo pristanišče postanka ob prihodu v Jadransko morje, kar je izjemno pomembno za tiste stranke, ki jim je tranzitni čas ključen dejavnik. Da ne omenjam krajše morske povezave, saj je pomorska pot med Azijo in Evropo preko Kopra nekaj dni krajši kot preko severno-zahodnih evropskih pristanišč.” 

Japonsko prekomorsko trgovino skozi koprsko pristanišče predstavljajo predvsem avtomobili in zabojniki (večinoma les, zamrznjeno meso, stroji, iverne plošče, itd.). Količine so zelo omejene v primerjavi z možnostmi, ki jih je pred časom preverjal Japonski raziskovalni inštitut. Ta namreč pripravlja analizo, ki so jo naročila osrednja japonska podjetja in japonsko ministrstvo za nepremičnine, infrastrukturo, promet in turizem o potencialih pristanišč severnega Jadrana za izvoz blaga iz Japonske na trge srednje in vzhodne Evrope.