16. oktobra smo v Tel Avivu, v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom, že četrto leto zapored organizirali dogodek Dan Luke Koper za izraelske poslovne partnerje. Dogodka se je udeležila najštevilčnejša delegacija pristaniške skupnosti doslej s 40 člani (dosedanjim predstavnikom logistov in špediterjev se je pridružilo lepo število novih članov, vključno z dvema železniškima operaterjema) ter številni izraelski partnerji, ki v zadnjih letih vse bolj prepoznavajo prednosti logistične poti preko Luke Koper v osrčje Evrope in na Balkan. K temu veliko pripomoreta predvsem direktne kontejnerske povezave s pristaniščema Haifa in Ashdod z dobrim tranzitnim časom ter hitra odprema blaga 24/7. Izraelske partnerje je še posebej zanimala predstavitev železniških povezav Luke Koper z zalednimi tržišči s poudarkom na novem vlaku Bavaria Express operaterja Adria Kombi in povezavah s Poljsko operaterja Baltic rail.

Izraelske partnerje sta poleg veleposlanice Barbare Sušnik pozdravila član uprave Luke Koper Metod Podkrižnik in Fabio Hrvatin v imenu Sekcije pristaniške skupnosti, ki sta se izraelskim partnerjem zahvalila za dolgoletno sodelovanje in potrdila prizadevanja za izboljšanje kakovosti naših storitev. V lanskem letu je pretovor izraelskega blaga znašal približno 600.000 ton, največ je bilo kontejnerjev, avtomobilov, živine in drugih surovin.