Ladijski pretovor je v obdobju januar – junij 2017 dosegel 11.945.659 ton, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Največjo rast smo zabeležili pri kontejnerjih in tekočih tovorih, medtem ko smo na avtomobilih in generalnih tovorih zabeležili padec. Celotno nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in matične družbe v prvem polletju bo objavljeno 18. avgusta 2017.

v tonah

jan – jun 2017

jan – jun 2016

Indeks
2017/2016

Generalni tovori

678.220

763.989

89

Kontejnerji

4.615.909

4.161.688

111

Avtomobili

527.592

538.367

98

Tekoči tovori

1.870.080

1.688.004

111

Sipki in razsuti tovori

4.253.858

4.149.821

103

Skupaj

11.945.663

11.301.868

106

 

 v kosih

jan – jun 2017

jan – jun 2016

Indeks
2017/2016

Kontejnerji (TEU)

459.965

423.269

109

Avtomobili (kos)

350.129

355.513

98

 

Že sedmo leto zapored prvi za Avstrijo 

Po podatkih, ki jih je junija objavil avstrijski  specializirani časopis s področja logistike Verkehr,  je avstrijsko gospodarstvo tudi v letu 2016 največ prekomorskega prometa opravilo preko koprskega pristanišča. S 6,2 milijoni ton je bil tržni delež Luke Koper na avstrijskem trgu ocenjen na 31%, med južnoevropskimi pristanišči pa kar na 71%.  Z dobrimi 3 milijoni tonami sta se na drugo in tretje mesto uvrstila Hamburg in Rotterdam, sosednji Trst pa z 1,1 milijoni ton na šesto mesto. V letu 2016 je tako Avstrija preko morskih pristanišč uvozila in izvozila za skoraj 20 milijonov ton blaga, kar je 2,3 % več kot v letu 2015. Približno polovica tega blaga (56 %) je v lanskem letu potovala preko severno evropskih pristanišč (Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Bremen in Spodnje saška pristanišča), ostalih 44 % pa preko Kopra, Trsta, Constanze in Reke. Blago za in iz Avstrije pretovarjamo na vseh naših terminalih, glede na blagovne skupine pa prednjačijo les, papir, premog, železova ruda in raznovrstno blago, ki potuje v kontejnerjih – teh je bilo v lanskem letu za 195.000 TEU.