Danes, 29. januarja, je Luka Koper organizirala konferenco o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter možnostih napajanja ladij z električno energijo. Potekala je pod okriljem evropskega projekta Elemed, v katerem sodeluje tudi Luka Koper. V imenu organizatorja je udeležence uvodoma nagovoril predsednik uprave Dimitrij Zadel, ki je poudaril zavezanost Luke Koper k zmanjševanju vplivov na okolje. Dogodek sta obogatila evropska komisarska za mobilnost in promet Violeta Bulc in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.  Slednji je izpostavil, da ima Slovenija jasno vizijo na področju trajnostne mobilnosti in cilj postati ena najbolj prometno zelenih držav v Evropi do leta 2030. V ta namen je bila lani sprejeta Strategija za alternativna goriva, v kateri je med drugim zapisano, da naj bi v koprskem pristanišču tja do leta 2025 zagotovili črpanje utekočinjenega zemeljskega plina za ladje in električno napajanje z obale. »Veseli me, da je Luka Koper aktivno pristopila k preučevanju teh zahtev preko različnih evropskih projektov, med katerimi sta Gainn4mos in Elemed.  S strani države bomo zagotovili podporo, da bomo s skupnimi močmi  dosegli zastavljene cilje«. Evropska komisarka je povedala, da se Evropska unija zavzema za učinkovit in povezljiv prometni sistem. Za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje morajo stopiti skupaj vsi deležniki v pomorskem sektorju.  Evropska komisija bo v prihodnosti pristaniščem namenjala dodatna finančna sredstva za naložbe v uvajanje alternativnih virov energije, modernizacijo infrastrukture ter izboljšanje povezav z zaledjem. Pristanišča namreč niso pomembna le za gospodarstvo svoje države, ampak pripomorejo tudi k gospodarskemu razvoju ostalih, zalednih držav.  

Stališče ladjarjev je na konferenci predstavil direktor za operativo Neptune Lines Nikos Paterakis. Strinjal se je, da je priklop na električno omrežje v pristaniščih okoljsko sprejemljivejši, predvsem za lokalno prebivalstvo, bodo pa ladjarji zaradi ekonomske upravičenosti, potrebovali spodbudo za investicije v elektroenergetsko opremo ladij.  

Boris Sučić, iz Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Štefan, je predstavil prve izsledke študije o možnostih uporabe električne energije kot alternativnega energenta v koprskem pristanišču. Poudaril je, da je Luka Koper eno izmed okolju najbolj prijaznih pristanišč v Evropi, saj napredne projekte razvija že vrsto let. Napajanje ladij z električno energijo je le eden izmed mnogih, zagotovo pa najzahtevnejši, saj poleg znatnih finančnih sredstev zahteva tesno sodelovanje elektrogospodarstva, države in pristanišča.  Študija bo zaključena predvidoma konec marca.