Gre za Poslovno strategijo družbe in Skupine Luka Koper do leta 2030 ter Strateški načrt do leta 2020. Slednji predvideva, med drugim, da bodo čisti prihodki od prodaje leta 2020 znašali 218 milijonov evrov, pretovora bo 24,3 milijona ton, od tega 1 milijon TEU (kontejnerska enota) in 850.000 vozil. Za uresničitev teh načrtov bodo potrebne investicije v pristaniško infrastrukturo in opremo v višini 300 milijonov evrov. Po letu 2020 bodo vse nadaljnje naložbe odvisne od  dejstva, ali bo koprsko pristanišče dobilo dodatne železniške kapacitete v povezavi z zaledjem – povzetek strateških načrtov si lahko preberete v priponki.

Skupščina družbe se je seznanila tudi s polletnimi rezultati:

 

 1 – 6/2015

1 – 6/2014

Indeks 2015/2014

Iz izkaza poslovnega izida (evro)

 

 

 

Čisti prihodki od prodaje

92.130.652

79.989.939

115

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

24.027.708

18.328.950

131

Poslovni izid iz poslovanja pred

amortizacijo (EBITDA)

37.725.899

31.946.005

118

Poslovni izid iz financiranja

-1.372.949

-1.908.009

72

Poslovni izid pred davki

23.356.937

16.719.944

140

Čisti poslovni izid

19.641.172

14.475.900

136

Iz izkaza denarnih tokov (v evrih)

 

 

 

Izdatki za naložbe 

9.411.789

16.898.133

56

Ladijski pretovor (v tonah)

 

 

 

Ladijski pretovor

10.651.325

9.264.638

115

 

Skupščina je, med drugim odločala tudi o uporabi bilančnega dobička in določila, da bo za dividende namenila 13,16 milijona evrov oziroma 0,94 evra na delnico. Poleg tega je skupščina imenovala predstavnico lokalnih skupnosti Sabino Mozetič za nadzornico družbe za štiri leta.