15. decembra 2020 je bil objavljen razpis za nepovratna sredstva CEF Transport 2020, ki omogoča prijavo tako za kohezijska sredstva kot tudi za sredstva na t. i. splošni ovojnici. Sredstva namenjajo sofinanciranju ukrepov za odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje združljivosti železniških sistemov, premostitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih povezav. V prvi vrsti je razpis namenjen študijam in pripravi dokumentacije za projekte gradbenih del do konca leta 2024. Na razpisu s projektom ACCESS2NAPA za skupni proračun v vrednosti 14,4 milijona evrov je bila Luka Koper zelo uspešna. Aktivnosti Luke Koper, vredne skoraj 6,7 milijona evrov, bodo financirali v višini 50 %, kar pomeni, da lahko družba pridobi sofinanciranje v vrednosti 3.330.500 evrov čistih nepovratnih sredstev. Skozi projekt ACCESS2NAPA bo Luka Koper sofinancirala pripravo projektnih dokumentacij za vse aktivnosti v zvezi s podaljšanjem pomola I in pomola II.  Luka Koper vstopa v projekt ACCESS2NAPA skupaj z Upravo pristaniškega sistema osrednje-severnega Jadranskega morja (luka Ravena), ki je tudi vodilni partner projekta, Upravo pristaniškega sistema Severnega Jadrana (luka Benetke) in z Upravo pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana (luka Trst). Trajanje projekta je predvideno od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2024, sestanek upravljalnega odbora (kick-off meeting) pa je predviden v Raveni konec oktobra letos.