Izvajalci del pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper so septembra pričeli z izkopom prvih dveh predorov na odseku Črni Kal–Koper: predora T8 v Dekanih in predora T7 nad Osapsko dolino na območju Črnega Kala. Za izkopani material, pretežno fliš, ki ima status sekundarne surovine, je družba 2TDK objavila javni poziv za odkup. Luka Koper je material, gre za 180.000 kubičnih metrov oz. 10 % vse zemljine iz predorov, odkupila in si tako zagotovila pomemben gradbeni material za bodoče naložbe, predvsem na območju ankaranske bonifike. S flišem bo zgrajen predobremenilni nasip za novi zunanji kamionski terminal, uporabljen bo tudi za utrjevanje kaset, kjer bodo v prihodnje skladiščeni avtomobili. Tovrstni nasipi, ki morajo ‘odležati’ nekaj mesecev, so ključni za zagotavljanje stabilnosti terena in služijo kot ploščad za vse nadaljnje nanose gradbenega materiala in gradnjo objektov. Prvi tovornjaki bodo fliš iz dekanskega in osapskega gradbišča na območje bodočega kamionskega terminala pripeljali že v oktobru.