Foruma so se udeležila številna sredozemska pristanišča iz Italije, Španije, Francije, Grčije, Malte, Albanije, Tunizije, Alžirije, Egipta, Maroka, Libanona in Turčije. Na forumu pa je bila tudi predstavnica Luke Koper Maša Čertalič.

Udeleženci foruma so si bili enotni, da je glede na pomen pristanišč pri mednarodni izmenjavi in oskrbi gospodarstva, pomembno tesno medsebojno sodelovanje na različnih področjih. S tem bi izboljšali podpor blagovni tokovom, izmenjavi in prenosu boljših praks pri ključnih problematikah ter učinkovitejšemu delovanju samih pristanišč. Skupno vsem pristaniščem je izboljšanje pristaniško infrastrukturo in povezave z zaledjem ter pohitritev logističnih procesov v smislu čim večje integracije in kompatibilnosti sistemov pri izmenjavi podatkov. Priložnosti so zagotovo pri poenostavitvah carinskih in inšpekcijskih postopkov med EU in tretjimi državami ter vzpostavljanje pomorskih avtocest med pristanišči tega območja. Udeleženci so se strinjali, da sta za intenzivnejše delovanje pristanišč, logistike in mednarodne menjave ključnega pomena ekonomska in socialna stabilnost sredozemske Afrike, ki je v interesu vseh deležnikov.

Glede na številne skupne izzive in priložnosti so pristanišča ob zaključku foruma podpisala pismo o nameri o ustanovitvi skupnega združenja, ki bo reševalo konkretne aktivnosti. Tekom letošnjega leta bodo k sodelovanju povabili tudi ostala pristanišča Sredozemlja.