Združenje je bilo ustanovljeno sredi letošnjega poletja, med ustanovnimi člani pa je tudi Luka Koper.  Organizacija združuje, kot že samo ime nakazuje, pristanišča v Sredozemlju, v evropskih državah kot tudi afriških in azijskih državah. Organizacija želi biti manjša protiutež severnoevropskim pristaniščem. 

V okviru organizacije MEDPorts je ustanovljenih 5 odborov, znotraj katerih bodo obravnavane različne tematike, s katerimi se pristanišča vsakodnevno ukvarjajo. Odbor za statistiko in tržne analize se bo posvečal skupnim kazalnikom uspešnosti, ekonomskim vplivom članic ter najboljšim praksam logistike. »Smart Port« odbor bo pregledal možnosti implementacije enotnega okna za članice organizacije ter skupne platforme za podatke, nenazadnje pa bo služil tudi izmenjavi dobrih praks na področju tehnologije in porabe energije. Odbor za trajnost bo pripravljal študijo priklopa ladij na električno omrežje ter opredelil najboljše primere prakse ključnih okoljevarstvenih izzivov. Odbor za odnose z mednarodnimi institucijami bo pregledal možnosti sodelovanja med organizacijami ter predstavljal MEDPorts v različnih evropskih ekspertnih skupinah ter srečanjih koridorjev. Odbor za varovanje in varnost bo pripravil nabor skupnih standardov, ki veljajo v pristaniščih, članicah organizacije ter vzpostavil digitalno platformo za izmenjavo podatkov na področju varnosti. Odbor za zaposlovanje in izobraževanje pa se bo ukvarjal z različnimi oblikami dela ter pripravil specifične izobraževalne programe za članice organizacije.