Tik pred koncem leta smo na Terminalu za sipke tovore razložili 800.000 ton soje, kar je največja letna količina doslej. Zadnje letošnje količine smo raztovorili z ladje Mighty Pleiades, ki je v Koper pripeljala 53.300 ton soje iz Brazilije, namenjena pa je na trge srednje Evrope.

Soja danes predstavlja dobro tretjino vsega pretovora, ki ga letno opravi Terminal za sipke tovore. V koprsko pristanišče soja prihaja predvsem iz južne Amerike, iz Brazilije, nekaj malega tudi iz Argentine in Indije, Balkana in Kitajske. Vendar to ni navadna soja, temveč njeni derivati. Iz soje v zrnju izločijo olje, ostanek pa je še vedno bogat z beljakovinami in proteini, zato je primeren za živinsko krmo.

Zaradi čedalje večjega povpraševanja po pretovoru tovrstnih tovorov je družba v mesecu decembru med svoje ključne naložbe uvrstila izgradnjo večnamenskega skladišča velikosti 16.000 m2, v načrtu je tudi nabava prekladalne opreme in nadgradnja privezov. Omenjene naložbe bodo potekale fazno in bodo zaključene predvidoma do leta 2022.