Poslovanje Skupine Luka Koper v prvi polovici leta so rezultat ugodnih trendov rasti pretovora, predvsem kontejnerjev, saj se je število enot (TEU) v prvi polovici leta povečalo za 6 % v primerjavi z enakim obdobjem lani, in avtomobilov, ki v prvi polovici leta beležijo kar 17 % rast. Čisti prihodki od prodaje na ravni Skupine so tako v obdobju januar-junij 2018 znašali 113,3 mio EUR, kar predstavlja 5 % povišanje glede na primerljivo lanskoletno obdobje, EBIT je znašal 42,5 mio EUR in se je povečal za 33 % glede na lani, čisti poslovni izid pa je z 27 % povečanjem znašal 34,8 mio EUR. 

Družba je pripravila tudi rebalans poslovnega načrta za leto 2018. Rebalans je bil potreben predvsem zaradi spremenjene dinamike izvedbe naložb zaradi pridobivanja soglasij in dovoljenj, saj bo teh skoraj polovico manj od sprva načrtovanih. Pri tem pa je potrebno izpostaviti, da je družbi vendarle uspelo premakniti z mrtve točke projekt podaljšanja prvega pomola, saj je družba trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za ta projekt. Gre za podaljšanje prvega pomola za 100 metrov, kar je pomembno predvsem z vidika razvoja kontejnerskega terminala. Druga večja naložba je nov kamionski vhod pri Srminu, na katerem že potekajo pripravljalna dela. Do konca leta je predviden tudi začetek projekta izgradnje nove garažne hiše za 6.000 avtomobilov in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo RO-RO priveza v tretjem bazenu.