V Luki Koper smo pripravili spletni obrazec, ki omogoča enostavno oddajo reklamacij pravilnosti obračuna in kakovosti opravljene storitve. Obrazec je dostopen na povezavi, ki se nahaja na spodnji desni strani vsakega izdanega računa in na spletnih straneh Luke Koper.

Nov način oddaje reklamacij ima številne prednosti, saj omogoča:

  • večjo preglednost in zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov
  • dodajanje prilog (računi, dokazila in druga dokumentacija), ki so ključne za celovito in uspešno obravnavo reklamacije
  • večjo sledljivost v vseh fazah postopka reševanja. Sistem vas bo samodejno obvestil o naslednjih korakih:
    • uspešnem vnosu in oddaji reklamacije,
    • začetku reševanja s podatki o odgovorni osebi in
    • zaključku postopka reševanja.

Reklamacije od 14. septembra 2023 sprejemamo izključno prek vnosnega obrazca.

Morebitne druge pripombe, predloge ali vprašanja, ki se ne nanašajo na obračun ali opravljene storitve, pošljite na elektronski naslov info@luka-kp.si.