Nadzorni svet Luke Koper se je 31. marca 2017 seznanil z elaboratom upravičenosti naložbe v izgradnjo garažne hiše (faza 2A) za potrebe Terminala za avtomobile in RO-RO ter podal soglasje k izvedbi naložbe. Nova garažna hiša  bo imela zmogljivost 6.000 parkirnih mest, kar bo omogočilo povečanje letnega pretovora za okoli 162.000 avtomobilov. Z izgradnjo garaže bomo ustregli čedalje večjemu povpraševanju strank po pokritih skladiščnih površinah, hkrati pa bomo povečali enkratno skladiščno kapaciteto in izboljšali interno logistiko pri pretovoru avtomobilov. Vrednost naložbe, ki vključuje izgradnjo garažne hiše in nabavo potrebne opreme je slabih 18,9 milijona evrov, gradbena dela pa bodo  stekla jeseni letos in bodo trajala predvidoma 8 mesecev. Sicer pa v sklopu povečanja zmogljivosti avtomobilskega terminala načrtujemo še izgradnjo priveza v tretjem bazenu, ki bo namenjen avtomobilskim ladjam in novo skupino železniških tirov v zaledju tretjega bazena.

Koprski avtomobilski terminal je v minulih letih postal eden najpomembnejših v Evropi. Na lestvici, ki jo vsako leto objavi revija Automotive Logistics, je Koper v letu 2016 zasedel deveto mesto v Evropi ter drugo mesto med Sredozemskimi pristanišči – tu velja izpostaviti, da pristaniška uprava Valencia, ki je na lestvici druga v Sredozemlju, vključuje tri geografsko oddaljena pristanišča, torej dejansko različna pristanišča.

Deset največjih evropskih avtomobilskih pristanišč v letu 2016 (vir: Automotive Logistics, Finished Vehicle Logistics, april 2017)

 

Pristanišče

Pretovorjenih avtomobilov v 2016

Razlika 16/15

1

Zeebrugge

2.776.113

+14,30%

2

Bremerhaven

2.068.000

-8,60%

3

Emden

1.336.700

-5,00%

4

Grimsby

1.080.000

+2,40%

5

Antwerp

962.418

-0,70%

6

Southhampton

901.000

-1,50%

7

Barcelona

778.109

-11,70%

8

Valencia*

774.174

+27,40%

9

Koper

749.384

+23,40%

10

Bristol

719.000

+12,70%

*Podatek vključuje pretovor v pristaniščih Valencia in Sagunto, ki spada pod pristaniško upravo Valencia.