Slovenski železniški operater Adria kombi je vzpostavil nov direktni servis, ki bo povezoval kontejnerski terminal Luke Koper s terminalom Riem v Munchnu, sprva 3 krat tedensko v obe smeri. Iz Kopra bo prvi vlak krenil 6. marca. 

Bavarska in sploh južna Nemčija je za Luko Koper pomembno tržišče, kjer še zdaleč niso izkoriščeni vsi potenciali. Začetki sodelovanja segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je nemški trg oskrboval s sadjem in zelenjavo iz Sredozemskih držav prav preko Kopra. Zaradi preferencialnih sporazumov EU je kasneje ta promet močno upadel, vendar je Luka Koper svojo priložnost izkoristila po vstopu Slovenije v EU. V lanskem letu je količina blaga, ki ga v Kopru pretovorimo za nemški trgi presegla številko 550 tisoč ton. Gre predvsem za pretovor lahko pokvarljivega blaga, lesa, živine ter vozil. Slednjih je bilo skoraj 290 tisoč predvsem na račun posla s skupino Daimler Benz, ki je izbrala Luko Koper za izvoz svojih vozil na Daljni vzhod. Sicer pa v koprskem pristanišču že vrsto let pretovarjamo tudi vozila iz skupine Volkswagen za področje Sredozemlja in prav ta skupina predstavlja največji delež pri skupnem pretovoru vozil.

Bavarska sodi med gospodarsko najbolj razvite in najbolj izvozno orientirane nemške dežele. Potencialov za rast blagovne izmenjave preko Kopra je torej še veliko, še posebej zaradi krajše transportne poti. Kontejner iz Kitajske namreč prej prispe do Južne Nemčije preko  Luke Koper, kot pa preko severno evropskih pristanišč. Ta pot je najhitrejša za transport kontejnerjev v južno Nemčijo, saj je Koper za 300 km bližji Münchnu kot je na primer Hamburg. 

Za več informacij:

Tel.  01 2345 282

Fax.  01 2345 290

dusan.zajc@adriakombi.si