Japonski ladjar Mitsui O.S.K. je obstoječo tedensko linijo, ki prevaža avtomobile na relaciji Koper – Kitajska in Singapur, razširil tudi na Japonska pristanišča. Preko Singapurja kot prekrcajne luke pa je možna navezava do ostalih pristanišč JV Azije, Avstralije in Nove Zelandije. Ladje, ki so vključene v servis lahko na krov sprejmejo najrazličnejše vrste vozil, prikolic in projektnih tovorov. Več informacij v pripetem dokumentu.