Uprava je gostom predstavila poslovanje družbe ter se osredotočila predvsem na razvojne načrte in investicijske projekte, ki so že v teku oziroma bodo stekli v kratkem. Strateško najpomembnejši je zagotovo podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala na prvem pomolu, za katerega je Luka Koper že prejela gradbeno dovoljenje. Stroji pa so že zabrneli na novem kamionskem vhodu na Srminu, ki bo prispeval k izboljšanju interne logistike v pristanišču ter sprostil tovorni promet, ki se danes odvija po mestnih prometnicah. Aktualni so še nekateri drugi projekti, kot so nova garažna hiša, privez za ladje za prevoz vozil in nakup sodobne opreme. Ministrica je vodstvo Luke Koper seznanila s potekom aktivnosti vezanih na gradnjo nove železniške povezave Divača – Koper ter korake, ki so jih na ministrstvu že postorili pri odkupu zemljišč znotraj koncesijskega območja Luke Koper. »Naša zaveza je, da država problematiko pristanišča rešuje maksimalno hitro in učinkovito. Prizadevamo si, da bi se gradnja drugega tira začela čim prej,« je po srečanju poudarila ministrica.