Z vgradnjo testnih pilotov smo danes pričeli z izgradnjo najpomembnejšega infrastrukturnega projekta, podaljšanjem prvega pomola, ki bo zagotovil nadaljnji razvoj in povečal mednarodno konkurenčnost pristanišča. Gre za strateško naložbo, ki nam bo zagotovila ohranitev primata med kontejnerskimi terminali v severnem Jadranu.

Projekt podaljšanja prvega pomola predvideva izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in širine 34,4 metra ter izgradnjo zalednih površin na južni strani pomola v velikosti 24.830 m2. Dolžina prvega pomola na južni strani, ki je namenjena pretovoru kontejnerjev, bo tako znašala 695 metrov. Celotna investicija naj bi bila zaključena leta 2021 in bo zagotovila letno kapaciteto kontejnerskega terminala najmanj 1,5 mio TEU (kontejnerskih enot) letno.

Podaljšanje prvega pomola je ključen strateški projekt družbe, ki poleg naložb v infrastrukturo predvideva tudi nabavo novih dvigal, strojev in druge opreme. Luka Koper bo tako samo v posodobitev in povečanje kontejnerskega termina vložila skupaj okoli 235 mio evrov (del investicij, vključno z nabavo novih dvigal, poglabljanjem bazena, novimi tiri in drugimi investicijami je bil že realiziran).

Družba je za to naložbo pridobila tudi evropska sredstva v skupni višini 6 mio evrov, in sicer v okviru projekta NAPA4CORE (iz programa Instrument za povezovanje Evrope).