Na Evropskem energetskem terminalu Luke Koper so te dni polno zasedeni, saj bodo v zgolj v dobrem tednu dni s štirih ladij raztovorili skupaj skoraj 600.000 ton premoga in železove rude.

V preteklem tednu smo sprejeli dve velikanki (China Prosperity in CSK Beilun), vsaka je na svojem krovu pripeljala kar 165.000 ton premoga. V kratkem  bo 183.000 ton železove rude pripeljala ladja Samjohn Vision, kasneje pa se bo pri nas ustavila še nekoliko manjša ladja s premogom Adelante (75.000 ton). Kot pravijo naši sodelavci z EET so tako velike količine v relativno kratkem času prej izjema kot pravilo in imajo zaradi tega sladke skrbi na račun obilice dela. Minuli dnevi in še nekaj prihodnjih so in bodo zato minili v neprekinjenem pretovarjanju obeh vrst tovora v vseh treh izmenah. 

Začetki terminala za razsute tovore, kot se je takrat imenoval, segajo v leto 1984. Že od samega začetka je bila velika pozornost namenjena varovanju okolja, saj smo terminal v naslednjih letih opremili s protiprašno ogrado in sistemom vodnih prh. Velik korak pa je bil narejen v letu 2013, ko smo  uvedli tehnologijo prekrivanja rude in premoga s celulozo, ki onemogoča prašenje tudi v zahtevnih vremenskih pogojih.

Pretovor terminala znaša približno četrtino celotnega letnega pretovora koprskega pristanišča. Železova ruda prihaja iz Južne Afrike in iz Brazilije, namenjena pa je predvsem v avstrijske jeklarne, medtem ko je premog namenjen pretežno v Slovenijo, Avstrijo in Italijo, izvira pa iz ZDA, Rusije ter Azije.