Na Kontejnerskem terminu smo le nekaj dni pred vstopom v novo leto ponovno dosegli rekord – pretovorili smo 900.000 kontejnerskih enot (TEU) in s tem za 100.000 enot presegli lanskega. Pozitivne trende smo beležili že med letom – v mesecu maju smo dosegli mesečni rekord pretovora kontejnerjev, ki je bil za 14 odstotkov večji  kot v istem mesecu lanskega leta.

K letošnjemu rekordu je nedvomno pripomoglo nekaj ključnih naložb, predvsem v opremo, ki nam je omogočila izboljšanje produktivnosti terminala. V začetku leta smo prešli na nov sistem natovarjanja vagonov s t. i. RMG tehnologijo. Nabavili smo tri nova RMG dvigala, ki omogočajo hitrejše manipulacije na petih vlakovnih kompozicijah hkrati. V maju smo  prevzeli dve novi kontejnerski dvigali tipa super post-panamax (SPPX), ki omogočata delo tudi na trenutno največjih kontejnerskih ladjah s kapaciteto 20.000 TEU. Skozi vse leto pa smo tudi urejevali nove in obstoječe površine s ciljem izboljšanja notranje logistike.

Pred kratkim smo tudi zaključili z urejanjem depoja, kjer na enem mestu skladiščimo in opravljamo vse storitve vezane na prazne kontejnerje. Uredili smo pralnico in popravljalnico kontejnerjev, postavili galerije in priklope za preizkušanje frigo kontejnerjev (t.i. pre-trip inspection) ter zgradili novo transformatorsko postajo.

Ugoden trend pretovora kontejnerjev načrtujemo tudi v naslednjih letih. Do leta 2020 naj bi letno kapaciteto terminala povečali na 1,3 milijona TEU, za kar pa je potrebno predhodno podaljšati prvi pomol za 100 metrov in zgraditi zaledne skladiščne površine. 

Podatke o pretovoru za 2017 po posameznih blagovnih skupinah bomo objavili sredi januarja.