Nadzorni svet družbe je na današnji seji obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja Skupine Luka Koper za obdobje januar – september. Vsi finančni kazalci poslovanja nakazujejo spodbudno rast, kljub temu, da je bil tretji kvartal, kot smo napovedali, v znamenju manjše rasti pretovora v poletnih mesecih. Celoten pretovor vseh blagovnih skupin je znašal 16,2 milijona ton, kar je pet odstotkov več kot v prvih devetih mesecih lanskega leta. Pri tem najbolj izstopajo avtomobili, ki so zrasli za 24 odstotkov in kontejnerji za 7 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

»Na pretovor avtomobilov je najbolj vplival posel z Daimlerjem, ki je velika pridobitev za Luko Koper, ne le z vidika količin, ampak tudi z vidika reference in ugleda. Po enem letu sodelovanja lahko rečemo, da smo izpolnili njihova pričakovanja, zato se lahko bolj samozavestno spustimo v boj za nov razpis za dodatne količine vozil, ki ga bo Daimler razpisal v kratkem«, je obletnico sodelovanja z nemškim avtomobilskim proizvajalcem komentiral predsednik uprave Dragomir Matić. Izpostavil je tudi področje kontejnerjev, na katerem se odvija najobsežnejši investicijski cikel do zdaj. »Zgradili smo dva kilometra novih tirov na kontejnerskem terminalu, kar pomeni, da imamo danes v pristanišču že 32 km tirov. Na kontejnerskem terminalu dokončujemo tudi izgradnjo žerjavne proge in v začetku prihodnjega leta bomo lahko na enkrat pretovarjali kar pet vlakovnih kompozicij z zabojniki«, je še dodal Matić. 

Tudi finančni rezultati poslovanja v prvih devetih mesecih leta so v znamenju rasti in celo presegajo rast fizičnega pretovora. Prihodki od prodaje so tako v primerjavi za lanskim obdobjem višji za 11 odstotkov in so dosegli 149,5 milijona evrov. Čisti dobiček v višini 33,2 milijona pa je bil za 23 odstotkov višji od lanskoletnega obdobja. Zrastel je tudi ROE, ki ob devetmesečju znaša 14,1%, med tem ko EBITDA marža znaša 38,9%. 

Nadzorni svet se je na današnji seji seznanil tudi s primerjalno analizo konkurenčnih podjetij v tujini na podlagi rezultatov poslovanja leta 2015. Ti so pokazali, da je Luka Koper po dobičkonosnosti primerljiva z drugimi pristaniškimi operaterji: 

 

Luka Koper

HHLA*

TMT**

EUROKAI***

EBITDA marža

37,6%

24,6%

6,7%

14,4%

ROE

10,5%

17,0%

4,0%

10,0%

*Hamburger Hafen und Logistic – nemški pristaniško logistični holding, ki upravlja z več kontejnerskimi terminali v Evropi (skupni pretovor 6,5 mio TEU)
**Trieste Marine Terminal – kontejnerski terminalist v Trstu
***logistična skupina, ki upravlja z več kontejnerskimi terminali po Evropi (skupni pretovor 14,5 mio TEU)

 Celotno poročilo je dostopno na https://luka-kp.si/slo/poslovna-porocila