»Luka Koper, d.d. je poslovno leto 2008 zaključila uspešno. Kljub pretresom na finančnem trgu in v znamenju globalne gospodarske krize, so rezultati povsem zadovoljivi,« je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik uprave Luke Koper Robert Časar. Ladijski pretovor je narastel za 4 odstotke in presegel rekordno količino 16 milijonov ton. Temu primerno so se povečali tudi poslovni prihodki, in sicer za 10 odstotkov na 122,7 milijona evrov. Povečali pa so se tudi stroški. Kljub temu smo dobiček iz naše osnovne dejavnosti ohranili na enaki ravni, kot leto prej, torej 20,4 milijona evrov. To je zelo pomemben podatek, kajti dobiček iz poslovanja je eden pomembnejših virov financiranja naložb v pristaniško dejavnost.

Povečanje stroškov (+13%) ima več razlogov. Po eni strani so posledica prostorske stiske v pristanišču in torej večje manipulacije z blagom. Pomembno pa sta vplivala tudi podpis kolektivne pogodbe in posledično rast plač zaposlenih ter uvedba koncesnine, ki je trikrat večja od nekdanje najemnine. »V zameno pa smo dobili socialni mir in zagotovilo, da lahko svojo dejavnost v koprskem pristanišču nemoteno opravljamo nadaljnjih 35 let. To je za mene osebno velik uspeh, ker smo Luki Koper uspeli zagotoviti status stabilnega in zanesljivega partnerja,« je k temu dodal Časar. 

Dobre poslovne rezultate kvari le čisti dobiček, ki je dosegel slabih 14 milijonov € in je bil za 45% nižji kot v letu 2007. Razlog je izključno v zlomu kapitalskih trgov. Dezinvestiranje finančnih naložb v tem obdobju ni bilo racionalno, kar pomeni odsotnost kapitalskih dobičkov. Sama slabitev finančnih naložb na poslovanje družbe oziroma na njeno likvidnost nima nikakršnega vpliva, saj gre za strogo obračunsko kategorijo, ki je že sicer izkazana v bilanci stanja družbe kot kategorija kapitala.

Luka Koper je lani za naložbe namenila 171 milijonov evrov in kar štiri petine namenila izključno pristaniški dejavnosti. S tem smo povečali bilančno vsoto družbe za 23 odstotkov, kakor tudi konkurenčnost, kar se že pozna na pretovoru. »Zadovoljen sem tudi, ker smo uspeli lani izpeljati nekaj zelo pomembnih investicij v pristaniško infrastrukturo. Podaljšali smo prvi pomol, zgradili prvo fazo skladišča za avtomobile ter rezervoarje za naftne derivate, terminalu za sadje smo zagotovili sodobne kapacitete ter nabavili nekaj nove opreme,« je pojasnil Časar.

Začete projekte želimo letos dokončati, vendar za to potrebujemo svež denar. Pri tem računamo tudi na pomoč države. Vsi se dobro zavedamo, kakšen učinek ima poslovanje Luke Koper na celotno slovensko gospodarstvo. Vsak evro, ki ga proizvedemo v Luki, pomeni 13 evrov zaslužka na nacionalni ravni. »Težko je napovedati, kakšno bo poslovanje v letošnjem letu. Vsak dan beremo o podjetjih, ki odpuščajo, ki zapirajo svoje obrate. Pri nas se, na srečo, to ne dogaja. Pretekli mesec je bil nad pričakovanji dober. Tudi podatki za februar so spodbudni. Pa vendar, v kolikor bi se razmere radikalno poslabšale verjamem, da nam bo država priskočila na pomoč. Kot večinska lastnica bi se lahko odpovedala dividendam, morda tudi delu koncesnine, nam pomagala pri črpanju evropskih sredstev oziroma zagotovila stabilne dolgoročne vire financiranja, pri čemer se dokapitalizacija družbe kaže kot ustrezna rešitev. S tem bi lastniki dokazali, da podpirajo in verjamejo v razvojno strategijo družbe,« je zaključil predsednik uprave.