V noči na 30.12.2008 smo v Luki Koper, d.d. pretovorili rekordnih 16 milijonov ton in tako postavili nov mejnik v zgodovini našega pristanišča. Letni plan smo sicer realizirali že 8. decembra, danes pa ga presegamo že za dobrih 5%
Že v novembru smo tudi na kontejnerskem terminalu presegli letni plan zastavljenih 320.000 TEU pretovora, tako da danes beležimo že 353.000 pretovorjenih TEU.

Presežen letni načrt in odlični rezultati so dokaz, ki potrjuje naše napovedi o izjemno uspešnem poslovnem letu 2008. 
Ob tem se zavedamo, da je pristanišče le člen v tesno povezani logistični verigi, zato napovedovanje načrtov in zastavljenih ciljev za leto 2009 ostaja zelo težavno. Nedvomno tudi nas čaka poslovanje v zaostrenih razmerah. Na področju pristaniških dejavnosti opažamo prilagajanje napovedi naših poslovnih partnerjev, tudi v smeri zmanjševanja določenih blagovnih tokov. Kljub temu, pa so po drugi strani bolj spodbudna pričakovanja o obsegu poslov z državami, zlasti novimi članicami in kandidatkami za članstvo v EU ter s čezmorskimi tržišči.