Študijo je predstavil Finn W.Jensen iz podjetja Vector Port and Transport Solutions.

Promet na kontejnerskem terminalu Luke Koper je v zadnjem desetletju toliko narasel, da se danes sooča s pomembnimi operativnimi izzivi za večjo produktivnost in obenem pričakovan nivo kakovosti storitev.

Za večjo produktivnost, se med drugim preučuje nadaljnje uvajanje standardiziranih sporočil UN/EDIFACT. Ker se procesi v Kopru nekoliko odmikajo od svetovne prakse, je bil seminar priložnost, da se uporabniki seznanijo s tem, kako poslujejo naprednejši kontejnerski terminali.

V nadaljevanju objavljamo predstavitev in zabeležko srečanja.