V sklopu EU projekta Fresh Food Corridors (FFC) smo v sredini maja odpremili še drugi kontejnerski vlak s hlajenim tovorom. Tokratna pošiljka je zajemala 26 kontejnerjev s krompirjem, ki je v Koper prišla iz Izraela. Tovor je nato po železnici odpotoval v Rotterdam, namenjen pa je bil nizozemskemu in nemškemu trgu.

Kontejnerje smo po pregledu fitosanitarne inšpekcije naložili na vagone.  Železniški prevoznik blok vlaka je bil Adria Kombi d.o.o., ki kot partner projekta skrbi  za raziskovalne aktivnosti, ki so usmerjene k optimizaciji transportnih procesov in vzpostavitvi nove tehnologije.

V sklopu projekta FFC pričakujemo v jeseni  še tretjo pošiljko s paprikami in paradižniki. Do sedaj so bile odpremljene že štiri testne pošiljke blaga skozi tri projektne koridorje (Koper, Benetke in Marseille Fos).

Projekt poteka pod skrbnim nadzorom Evropske komisije in agencije INEA. Predstavlja namreč pomembno inovacijo, ki bi bistveno skrajšala tranzitni čas, gre pa tudi za način sodelovanja EU s tretjimi državami ter boljšega povezovanja mediteranskega območja s Severno Evropo.