Luka Koper, d.d. je v prvem polletju letošnjega leta povečala pretovor za 15 odstotkov in presegla 10,6 milijonov ton pretovora. Za enak odstotek so se povečali tudi prihodki družbe in dosegli 87,8 milijona evrov.

Največjo rast pretovora smo zabeležili pri blagovni skupini sipki in razsuti tovori, vendar se bo trend rasti v prihodnjih, predvsem poletnih mesecih, glede na specifiko blaga in napovedi poslovnih partnerjev, umiril in se konec leta približal načrtovanim količinam.

Ladijski pretovor (v ton)

jan – jun 2015

jan – jun 2014

Indeks 15/14

Generalni tovori

733.315

912.244

80

Kontejnerji

3.902.984

3.346.120

117

Avtomobili

429.030

359.150

119

Tekoči tovori

1.496.063

1.357.860

110

Sipki in razsuti tovori

4.089.933

3.289.263

124

Skupaj

10.651.325

9.264.637

115

 

 

 

 

 

 

 

Ladijski pretovor (v kosih)

jan – jun 2015

jan – jun 2014

Indeks 15/14

Kontejnerji (TEU)

393.655

333.203

118

Avtomobili (kos)

291.598

246.447

118

 

 

 

Skupaj čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d.d.*

jan – jun 2015

jan – jun 2014

Indeks 15/14

(v 000 EUR)

87.811

76.042

115

 

 

*Nerevidirani in nedokončni podatki

Drugo največjo rast smo dosegli na terminalu za kontejnerje in za avtomobile, kjer se je pretovor, v primerjavi s prvim polletjem lani povečal za 18 odstotkov. Upad smo zabeležili le pri ladijskem pretovoru generalnih tovorov, in sicer zaradi manjšega pretovora železovih proizvodov (zaradi razmerja med dolarjem in evrom ter razmer na naftnem trgu – upad črpanja) in lesa (posledica politične situacije v državah severne Afrike, kamor je ta vrsta tovora večinoma namenjena). Po drugi strani pa vse več generalnega tovora potuje v zabojnikih, tako da smo izpad na ladijskem pretovoru nadomestili s povečanjem števila manipulacij polnjenja in praznjenja blaga v zabojnikih. 

»Rezultati dela prve polovice leta so zelo spodbudni in kažejo na uresničevanje vizije in pravilno strateško usmeritev družbe, ki pretežno investira v povečevanje kapacitet kontejnerskega terminala. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, začenši s poglabljanjem morskega dna v prvem bazenu na – 15 metrov, ki bo zaključeno do konca poletja. Pripravljamo tudi že dokumentacijo za podaljšanje prvega pomola in za ureditev dodatnih pretovornih in skladiščnih kapacitet, da jih ne bi s takim trendom rasti števila zabojnikov in avtomobilov povsem zapolnili. Tečejo tudi postopki za nabavo dodatne opreme in mehanizacije, ki nam bo omogočala obvladovanje povečanih količin tovora ter dvigovanja produktivnosti,« tako predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić utemeljuje potrebo po naložbah v osnovno dejavnost družbe. Hkrati opozarja, da je potrebno poiskati tudi primerno rešitev za dovoz oziroma odvoz tovora iz pristanišča, sicer bomo težko kos pričakovani rasti pretovora.