Leto 2009 smo zaključili z ladijskim pretovorom 13.143.620 ton blaga. Skupni pretovor je tako v primerjavi z letom 2008 za 18 odstotkov manjši. Razlike v pretovoru so skozi posamezne terminale zelo različne. Merjeno v tonah smo kljub kriznim časom zabeležili boljše rezultate kot leto prej na terminalu za sadje (+12%), na terminalu tekočih tovorov (+20%), pri pretovoru lesa (+4%) ter pri pretovoru blaga v kontejnerjih (+1%). Kontejnerskih enot (TEU) je bilo sicer 343.165 TEU, kar je za 3 odstotke manj kot v letu 2008. 
Največji padec beležimo pri pretovoru avtomobilov, kjer je bila količina v primerjavi z letom 2008 za 45 odstotkov manjša. Skupaj smo jih v letu 2009 pretovorili 313.679 enot.

Manjše svetovno povpraševanje po surovinah in energentih se je odrazilo tudi na pretovoru naftnih derivatov, ki smo jih pretovorili za 12% manj kot lani, sipkih tovorov je bilo za 18% manj, največji padec pa beležimo pri pretovoru premoga in železove rude, ki ga je bilo kar za tretjino manj kot v letu 2008.