V Kopru so se 5. julija 2010 sestali predsedniki pristanišč, ki so včlanjena v Združenje severno-jadranskih pristanišč NAPA. Pregledali so aktivnosti v prvih šestih mesecih delovanja ter v skladu s statutom imenovali novega predsednika. Naslednjih šest mesecev bo to funkcijo opravljal Giuseppe Parrello, predsednik pristanišča Ravenna.
 
»Združenje je zgolj v polovici leta svojega delovanja doseglo prepoznavnost, ki je nad pričakovanji. Z uspešno predstavitvijo na letošnjem največjem logističnem sejmu v Šanghaju smo regijo umestili na svetovni zemljevid. V Evropi pa severno-jadranska alternativa vse bolj pridobiva na pomenu pri pripravi prihodnje evropske prometne politike.«, je ob zaključku predsedovanja dejal predsednik uprave Luke Koper Gregor Veselko.

Po izmenjavi informacij o prostorskih razvojnih načrtih posameznega pristanišča, člana zveze NAPA, so najvišji predstavniki teh pristanišč podpisali pismo o medsebojni podpori za potrditev in uresničitev teh načrtov. Kot je znano, so vsa štiri pristanišča v fazi potrjevanja prostorskih aktov, ki so podlaga za uresničitev obsežnih infrastrukturnih investicij. Predsedniki so se namreč strinjali, da bodo povečane pretovorne zmogljivosti pristanišč pozitivno vplivale na konkurenčnost severno-jadranskega prostora.  Ta strateški dokument bo predstavljen na sestanku o pristaniščih in njihovih zalednih povezavah v sklopu TEN-T projekta, ki se bo odvijal v Bruslju, 7. julija 2010. Sestanek je sklicala Generalna direkcija za mobilnost in transport pri Evropski komisiji. Na tem sestanku bo imelo združenje NAPA možnost predstavitve prednosti severno-jadranske poti in vlogo združenja pri kreiranju evropske pristaniške politike.