Ob novem vezu 7c na podaljšku prvega pomola je danes pristala ladja za prevoz kontejnerjev »Coral« francoskega ladjarja CMA-CGM, ki opravlja redni servis med Daljnim vzhodom in Jadranom. Ob pristanku v Kopru je razložila in naložila skupno 2252 kontejnerskih enot.

Za Luko Koper d.d. je dogodek pomemben zato, ker gre za prvo ladjo, ki se je privezala na  zaključnih 96 metrov nove operativne obale. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč izdalo odločbo za poskusno obratovanje v začetku meseca, kar pomeni, da je investicija v podaljšanje prvega pomola za 146 metrov tudi formalno zaključena. Po polletnem poskusnem obratovanju bo ministrstvo lahko izdalo trajno uporabno dovoljenje za novo obalo. Za prvi del nove obale v dolžini 50 metrov pa smo takšno odločbo prejeli že decembra lani.

Čeprav je nova obala že v uporabi, pa s tem urejanje prvega pomola še ni zaključeno. V začetku junija pričakujemo dve novi kontejnerski dvigali velikosti »postpanamax«. Še dve takšni dvigali pa bomo dobili oktobra. Poleg tega je v teku tudi urejanje zalednih površin, se pravi zasipavanje lagun v zaledju pomola, kar nam bo zagotovilo dodaten skladiščni posel za kontejnerje. S tem bomo pridobili skupno skoraj 16.000 m2 novih površin.

Podaljšanje prvega pomola je za Luko Koper strateškega pomena, ker povečuje konkurenčnost pristanišča. S postavitvijo postpanamax dvigal bomo namreč sposobni sprejemati ladje, ki na krovu nosijo tudi do 8000 kontejnerjev. Kontejnerizacija ladijskega prometa je namreč v zadnjih letih v skokovitem porastu, kar dokazujejo tudi rezultati poslovanja v mesecu januarju letošnjega leta. Kljub gospodarski krizi smo namreč pretovorili podobno število kontejnerjev kot januarja lani (27.651 TEU). Tudi sicer je bil celoten pretovor v pristanišču boljši kot v enakem obdobju lanskega leta. Pretovorili smo namreč 1.500.484 ton, kar je za 10 % več kot januarja lani. To je le dokaz, da je zelo težko predvideti dogajanje v pomorsko transportni panogi.

Sicer pa se gospodarska kriza že odraža  tako pri ladjarjih kot pri poslovanju pristanišč, tudi koprskega. Opazen ter glede na sedanje tržne razmere neizogiben padec je bil pri avtomobilih – teh smo pretovorili za 63% manj kot v lanskem januarju. Padec smo zabeležili tudi na sipkih in generalnih tovorih. Po drugi strani pa se je občutno povečal pretovor energentov, kot so razsuti in tekoči tovori. Povečanje smo zabeležili še v silosu, poslovno pomembno pa je tudi povečanje pretovora na terminalu za sadje.