Nadzorni svet družbe je na današnji seji obravnaval nerevidirane polletne rezultate poslovanja Skupine Luka Koper. Ta je v prvih šestih mesecih leta zabeležila 11,3 milijona ton ladijskega pretovora, kar presega pretovor lanske prve polovice leta za 6 odstotkov. Čisti prihodki od prodaje so v tem obdobju dosegli 102 milijona evrov oziroma 11 odstotkov več kot lani. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v prvem polletju znašal 28,1 milijona evrov oziroma 17 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 41,4 milijona evrov oziroma 10 odstotkov več kot lani. Čisti poslovni izid Skupine je v prvem poletju dosegel 23,7 milijona evrov in je bil višji od lanskega polletja za  21 odstotkov. 

»Na poslovanje v tretji četrtini leta bodo vplivale že tradicionalno nižje količine pretovora v poletnih mesecih, zaradi zmanjšanja proizvodnje na zalednih trgih. Ne pričakujemo pa, da bi nepredvidljiva, neodvrnljiva in nepremagljiva spontana prekinitev dela s strani zaposlenih v začetku julija kakorkoli vplivala na poslovne rezultate družbe ali skupine. Do sedaj smo prejeli le nekaj neuradnih sporočil oziroma neutemeljenih napovedi škodnih zahtevkov, ki so bili, ob upoštevanju vseh navedenih okoliščin, ustrezno obravnavani«, je pojasnil predsednik uprave Dragomir Matić. 

Skupina Luka Koper je za naložbe v prvem polletju namenila 27,9 milijona evrov. Med drugim se je nadaljevala gradnja treh novih rezervoarjev za potrebe terminala tekočih tovorov, gradnja novih železniških tirov in novega mostu čez preliv za potrebe kontejnerskega terminala ter prekritje kasete na čelu pomola II za potrebe povečanega pretovora avtomobilov. Pričelo se je dograjevanje kamionske polnilnice na terminalu za tekoče tovore, reorganizacija skladiščnih blokov na kontejnerskem terminalu za polne in prazne kontejnerje (depo) ter gradnja proge za nova RMG (mostna) dvigala. 

»Intenzivne investicije, predvsem v kontejnerski terminal, se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem obdobju, pri čemer je ključno, da družba čim prej pridobi gradbeno dovoljenje za podaljšanje prvega pomola. To je strateška naložba, od katere bo odvisen nadaljnji razvoj pristanišča«, je še poudaril Matić, ki napoveduje tudi skorajšnji začetek gradnje večnamenskega skladišča na drugem pomolu, ki bo služil potrebam terminalov za sipke in za generalne tovore. Gre za pomembno pridobitev, saj v zadnjih desetih letih ni bilo zgrajeno nobeno zaprto skladišče, med tem pa je povpraševanje preseglo obstoječe kapacitete.