V Luki Koper bomo v prihodnjih dneh pričeli z izgradnjo žerjavne proge za nova RMG dvigala, ki bodo služila pretovoru kontejnerjev na vagone. Dela zahtevajo zabijanje kovinskih pilotov do globine 50 metrov, kjer se nahaja nosilni sloj tal. Dela bodo potekala predvidoma sedem mesecev.

Gre za pomembno naložbo, ki je del širšega načrta prenove kontejnerskega terminala in povečanja kapacitet za pretovor kontejnerjev na prvem pomolu. Izgradnja žerjavne proge je namenjena postavitvi treh novih dvigal, ki bodo prispela konec oziroma v začetku prihodnjega leta. Nova dvigala bodo okolju prijaznejša od sedanjih, saj jih poganja elektrika in so zato bistveno manj hrupna in ne povzročajo direktnih emisij. Izgradnja same žerjavne proge je delno sofinancirana v okviru evropskega projekta NAPA4CORE, ki ima za cilj povečati morsko in kopensko dostopnost pristanišč Trst in Koper.

Z bolj intenzivnim vlaganjem v kontejnerske kapacitete smo začeli že v lanskem letu s poglobitvijo morskega dna ob obali kontejnerskega terminala ter s povečevanjem pretovornih in skladiščnih kapacitet. Do leta 2020 načrtujemo za 235 milijonov evrov naložb samo na tem terminalu.

Pretovor kontejnerjev namreč v zadnjih letih strmo narašča, v zadnjih osmih letih za 158 odstotkov. V prvih petih mesecih letošnjega leta smo jih pretovorili 351.286 TEU oziroma 9 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Skupni pretovor v prvih petih mesecih je znašal 9,5 milijonov ton, s tem da je bil mesec maj rekorden, saj smo razložili in naložili za 2,15 milijona ton blaga.