Letošnji januar je bil po doseženi količini pretovorjenega blaga najboljši med januarji doslej. Pretovorili smo rekordnih 1.506.878 ton blaga.  

V primerjavi z januarjem 2009 smo pretovorili več generalnih tovorov, sipkih tovorov, lesa, kontejnerjev, avtomobilov in glinice. Za lanskimi rezultati zaostajamo pri pretovoru energentov.  V primerjavi z načrtovano količino smo v letošnjem januarju skupaj pretovorili za 25% več blaga.

Merjeno v enotah smo v januarju našteli skupaj 30.814 TEU, kar je za 11% več od lanskega januarja ter 22.672 vozil, kar je za 4% več od januarja 2009.