V okviru projekta MEDA-MoS (Mediterranean Motorways of the Sea), smo v minulih dneh v Luki Koper gostili delegacijo egiptovskega ministrstva za promet, predstavnike pristanišča Aleksandrija ter predstavnike ladjarjev in kmetijskih združenj. Cilj projekta MEDA-MoS, ki ga podpira tudi Evropska komisija, je spodbujanje pomorskih povezav, t.i. morskih avtocest med državami severne Afrike in evropskimi državami ter s tem poenostaviti in olajšati trgovinsko menjavo. Skozi koprsko pristanišče že sedaj potujejo pomembni blagovni tokovi med Evropo in Egiptom, v uvozni smeri predvsem sadje in zelenjava, v izvozu pa pretežno papir, les, kovinski izdelki in razno kontejnersko blago. Velik potencial pa še vedno predstavlja hitropokvarljivo blago, zato je goste najbolj zanimal naš terminal za sadje. Z zadovoljstvom so ugotovili, da razpolagamo s sodobnimi hlajenimi skladišči, pohvalili pa so tudi dobro koordinacijo med Luko, špediterji, carino ter fitosanitarno inšpekcijo kar omogoča, da je blago na policah evropskih trgovin že en dan po prihodu v pristanišče. Z namenom, da sodelovanje še okrepimo, smo z aleksandrijsko pristaniško upravo podpisali dogovor o koordinaciji dejavnosti. Tako se bosta obe pristanišči usklajeno promovirali pri ladjarjih, špediterjih in izvoznikih ter skrbeli za medsebojno izmenjavo informacij. Končni cilj, h kateremu stremita obe pristanišči, pa je vzpostavitev redne direktne kontejnerske linije.