Danes se je v Trstu uradno zaključil projekt SECNET, ki je potekal v okviru evropskega projekta Interreg Slovenija – Italija. Na dogodku so bili prisotni tudi prvi možje treh pristanišč partnerjev projekta, torej Benetk, Trsta in Kopra, ki so podpisali protokol o sodelovanju in izmenjavi na področju varnosti v pristaniščih.

Cilj projekta SECNET je krepitev institucionalnega sodelovanja na področju pristaniške varnosti tako na lokalni kot na širši regijski ravni, in sicer s fizičnega in kibernetskega vidika. V projektu so sodelovala tri pristanišča iz programskega območja, in sicer Trst, ki je projekt vodil, Benetke in Luka Koper. Poleg pristanišč so v projektu sodelovali še Srednjeevropska pobuda, Univerza v Trstu in Univerza na Primorskem. Projekt v vrednosti 1,3 milijona evrov se je začel oktobra 2017 in vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 85 odstotkov.

Varnost pristanišč močno vpliva na varnost celotne regije, pa tudi na njeno konkurenčnost. S pomočjo inovativnih informacijskih rešitev (posodobitev obstoječe programske opreme za prenos podatkov skozi pristaniški sistem z izvedbo penetracijskih in verifikacijskih poskusov, v kombinaciji s t.i. FLIR kamerami in pripadajočo programsko opremo za nadzor območja v pristanišču), ki so bile uvedene in testirane v okviru projekta, želijo partnerji izboljšati pristaniško varnost na čezmejnem območju. Ob tem pa želijo povečati sposobnost  skupnega načrtovanja in tako krepiti institucionalne povezave na omenjenem področju. V sklopu projekta bodo partnerji pripravili čezmejno strategijo, ki bo vsebovala priporočila za izvedbo skupnih ukrepov na področju varnosti.

»Živimo v negotovih časih, ko je vprašanje varnosti postalo del vsakdana. To še posebej velja za pristanišča, ki so strateške in nevralgične točke vsake države. To še toliko bolj velja za Slovenijo, ki ima le eno morsko tovorno pristanišče. Vendar danes, ko govorimo o varnosti, nimamo v mislih samo fizičnega varovanja, torej ograje okoli pristanišča, video-nadzorne sistema, varnostnike in podobno, ampak predvsem kibernetsko varnost. Poslovanje in delovanje pristanišč postaja vse bolj digitalizirano in avtomatizirano, kar pomeni, da postajamo vse bolj ranljivi za morebitne hekerske napade«, je na zaključni konferenci poudaril predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.