16. novembra so se v Kopru prvič sestali partnerji  projekta  Improving North Adriatic ports’ maritime accessibility and hinterland connections to the Core NetworkNAPA4CORE, v katerem sodelujejo Luka Koper, v vlogi koordinatorja, Pristaniška uprava Trst ter italijansko Ministrstvo za infrastrukturo in transport oziroma zanj podjetje Rete Autostrade Mediterranee. Kot je že iz naslova razvidno ima projekt za cilj izboljšati morske in kopenske dostopnosti pristanišč severnega Jadrana, konkretno bo pa skoraj dvaindvajset milijonska podpora iz Bruslja, kar predstavlja 20 odstotkov predvidenih investicij, pripomogla k izgradnji nove infrastrukture za potrebe RO-RO prometa v Trstu ter nove infrastrukture za potrebe kontejnerskega prometa v Kopru.

Projekt NAPA4CORE je Luka Koper s partnerji prijavila na razpisu Instrument za povezovanje Evrope 2014. Projekt je bil pozitivno ocenjen, tako da je trenutno v fazi podpisovanja pogodba o sofinanciranju z evropsko agencijo INEA.

V sklopu projekta želi Luka Koper sofinancirati izgradnjo javne pristaniške infrastrukture za razvoj kontejnerskega prometa. Sofinancirati bo možno med drugim izgradnjo novega priveza, rekonstrukcijo obstoječih privezov, izgradnjo novih železniških tirov in RMG tire za podporo uvajanju RMG tehnologije, ki je energetsko manj potratna, pa tudi novi Bertoški vhod, ki bo prispeval k temu, da se bo število tovornjakov, ki bodo zahajali v bližino mesta, omejilo, saj bo nova infrastruktura omogočala, da bodo tovornjaki vstopali v pristanišče neposredno iz bertoške vpadnice.

 

si_cef__300 pixlov.jpg