Danes smo v Luki Koper prevzeli prvo od dveh novih obalnih kontejnerskih dvigal dimenzije super post-panamax (SPPX). Gre za največja kontejnerska dvigala, ki obstajajo na trgu. Dvigalo je na posebni barži pripotovalo po morju iz ladjedelnice Viktor Lenac na Reki, kjer so ga sestavili. Dobavitelj obeh dvigal je Liebherr, elemente za dvigalo pa so izdelali v njegovi tovarni v Killarneyu na Irskem. Drugo dvigalo pričakujemo v naslednjem tednu.  

Novi, zmogljivejši dvigali sta pomembni predvsem zaradi prilagajanja prihodom vse večjih kontejnerskih ladij, tudi takih z nosilnostjo 20.000 TEU (do zdaj smo lahko pretovarjali manjše ladje s kapaciteto do 8.000 TEU). Obstoječa štiri post-panamax dvigala, ki jih imamo na kontejnerskem terminalu od leta 2009, so sposobna dvigniti tovor 36 metrov nad pomol in imajo dolžino pregibnega dela roke 51 metrov, kar omogoča izvajanje manipulacij na ladjah širine do 18 kontejnerjev. Novi dvigali pa bosta omogočali dvigovanje kontejnerja 48 metrov nad pomol (štiri kontejnerje višje od obstoječih dvigal), doseg nad morje bo znašal 65 metrov, kar bo omogočalo delo na ladjah širine do 24 kontejnerjev

Pomembna prednost novih dvigal je hitrost pogona za premik kontejnerja med ladjo in obalo, ki je za četrtino višja od hitrosti obstoječih dvigal. Izpostaviti velja tudi nekaj drugih novosti, ki bodo pripomogle k boljšemu delu. Dvigali imata vgrajena dva ločena sistema (elektronski in mehanski), ki preprečujeta nihanje tovora na dvižnih vrveh. Oba sistema bosta, skupaj z vgrajenim laserskim sistemom aktivnega spremljanja profila tovora pod prijemalom pripomogla k višji produktivnosti dela dvigal ter zagotavljanju večje varnosti udeležencem delovnega procesa. Za preprečevanje trka roke dvigal v najvišje dele ladij ima dvigalo vgrajen laserski sistem, ki neprestano nadzira okolico dvigala.

Teža novega dvigala je približno 1.200 ton, njegova nosilnost pa 71 ton.

Novi dvigali bosta še bolj prišli do izraza potem, ko bomo kontejnersko obalo na prvem pomolu podaljšali še za 100 metrov, kot je predvideno v državnem prostorskem načrtu. Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja s strani ARSO smo sprožili že jeseni lani, vendar odločbe, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja še nismo dobili. Srednjeročni cilj do leta 2020 je namreč, da bi lahko na kontejnerski obali hkrati privezali dve ladji matici (direktna linija z Daljnim vzhodom). S tem namenom je Luka Koper tudi predvidela investicije v kontejnerski terminal do leta 2020 v vrednosti 235 milijonov evrov. Del teh investicij sta tudi dve novi obalni dvigali.

V Luki Koper načrtujemo povečanje kapacitete kontejnerskega terminala na 1,3 milijona TEU letno do leta 2020, kar bi nam omogočilo ohranitev primata največjega kontejnerskega terminala v Jadranu. Leto 2016 smo zaključili z rekordnim pretovorom 844.758 TEU, kar je 7 odstotkov več kot leta prej. Trend rasti se nadaljuje tudi v letošnjem letu, saj smo v obdobju januar – marec pretovorili za 8,7 odstotkov več kontejnerskih enot (TEU) kot v prvem kvartalu leta 2016.