V Luki Koper gostimo te dni večjo delegacijo tujih partnerjev ter predstavnika evropske izvršne agencije INEA v sklopu konzorcijskega sestanka projekta Fresh Food Corridors, ki je v 50% sofinanciran s strani EU, preko programa CEF, na prioriteti pomorskih avtocest. V projektu sodeluje 20 partnerjev iz 5 držav (Francija, Ciper, Italija, Izrael in Slovenija). Namen projekta je vzpostaviti vzdržne transportne rešitve za dostavo hitropokvaljivega blaga iz tretjih držav Sredozemlja na srednje in severnoevropske trge s pomočjo inovativnih železniških in informacijskih rešitev preko južnih pristanišč Evrope.

V Luki Koper smo za potrebe projekta v letu 2016 uspešno izvedli manjše infrastrukturne nadgradnje na kontejnerskem terminalu za podporo pretovora frigo kontejnerjev preden so ti naloženi na vlak. Na prvem pomolu so bile tako postavljene galerije, kjer se kontejnerji začasno skladiščijo ter zgrajena transformatorska postaja, ki jih napaja z električno energijo. V letošnjem letu smo za nakladanje kontejnerjev na vlak nabavili tudi manipulator. Vrednost omenjenih naložb Luke Koper znaša približno 1 milijon €, za kar se pričakuje okoli 0,5 milijona € evropskih sredstev. 

V letu 2016 sta bila testirana preko Luke Koper dva vlaka s frigo kontejnerji, ki sta potovala do Rotterdama ter dokazala, da tovrstna rešitev lahko doseže logistično konkurenčne rezultate z vidika tranzitnih časov, kakovosti in zanesljivosti ter okoljske vzdržnosti. Izzivi ostajajo na stroškovni strani, kjer je pogoj pridobitev povratnega tovora, na čemur sedaj intenzivno delamo. V soboto, 18.3. 2017 bo iz Kopra odpeljal še en vlak proti Rotterdamu. Veliko si obetamo tudi od drugega dela projekta, ko bo za železniške storitve uporabljena nova inovativna tehnologija za napajanje frigo kontejnerjev na transportni poti ter izboljšane informacijske rešitve.