Nadzorni svet družbe je prejšnji teden obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe Luka Koper, d. d. v obdobju januar – marec 2016, v katerem je ladijski pretovor znašal 5,6 milijona ton oziroma 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so v tem obdobju znašali 51,1 milijona evrov oziroma 14 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2015. Čisti poslovni izid je bil za 15 odstotkov višji in sicer 12 milijonov evrov. Celotno poročilo je dostopno na spletni strani družbe. 

»Poslovanje družbe Luka Koper je bilo tako v prvem četrtletju leta 2016, podobno kot v prvem četrtletju lani nad načrtovanim, vendar pričakujemo, da se bo rast do konca leta umirila in uravnala z načrtom. Mesec februar je bil še posebej uspešen, saj smo dosegli zgodovinski mesečni rekord v pretovoru. Izredno dobro pa so se odrezali na avtomobilskem terminalu, kjer so na novo pridobljeni posli botrovali kar 17 odstotni rasti pretovora«, je uspešno poslovanje v prvem kvartalu leta komentiral predsednik uprave Dragomir Matić. 

Za naložbe je družba v prvem četrtletju leta  namenila 20,9 milijona evrov. V polnem teku je zaključna faza izgradnje treh novih rezervoarjev za tekoče tovore. Na kontejnerskem terminalu smo zgradili dva nova železniška tira ter v smeri proti morju podaljšali tri obstoječe tire ter uredili dodatne skladiščne površine za kontejnerje na prvem in za avtomobile na drugem pomolu. Zaključuje se tudi povečanje propustnosti vhoda za tovornjake, saj se trend naraščanja števila tovornjakov nadaljuje tudi v letošnjem letu.