Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, je Luka Koper v petek, 24.10.2008 prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, ki dovoljuje poskusno obratovanje 7C veza na novih 50 metrov kontejnerske obale. Gradnja preostalih 96 metrov bo zaključena konec leta, z obratovanjem pa naj bi pričeli v začetku naslednjega leta.

Hkrati z gradnjo kontejnerske obale, ki bo nosila tudi štiri že naročena Postpanamax dvigala, torej večja dvigala nove generacije, postopoma poteka tudi nasipavanje novih zalednih površin prvega pomola. Na teh bo kontejnerski terminal pridobil dragocene površine za odlaganje kontejnerjev in manipulacije z njimi. Povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala nam bo omočilo podvojitev dosedanjega pretovora kontejnerjev.

Skupna vrednost investicije v podaljšanje prvega pomola, v ureditev novih zalednih površin in v nabavo potrebne, spremljajoče opreme, bo znašala 120 milijonov €. Izdelana finančna analiza in izračunani kazalniki ekonomske upravičenosti investicije potrjujejo pravilnost odločitve o povečevanju kapacitet kontejnerskega terminala v koprskem pristanišču. Investicija, ki je v prvi vrsti infrastrukturnega značaja, se bo povrnila v devetnajstih letih z interno stopnjo donosa, ki se približuje desetim odstotkom.

Luka Koper je v prvih devetih mesecih letošnjega leta na kontejnerskem terminalu pretovorila 261.086 kontejnerskih enot (TEU), kar je za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.