V prvem četrtletju je ladijski pretovor dosegel 6.077.098 ton, kar je malenkost več kot v enakem obdobju leta 2017, ko je ta dosegel 6.051.436 ton. Kljub temu smo v marcu dosegli tri absolutne mesečne rekorde pretovora. 

Natančnejši pregled prvega trimesečja razkrije, da so največjo rast, 30 odstotno, dosegli na terminalu za avtomobile. Količine so v tem obdobju povečevali praktično vsi avtomobilski proizvajalci, tako v uvozu kot izvozu. Za pet odstotkov so pretovor povečali tudi na kontejnerskem terminalu, skupina sipkih in razsutih tovorov, ki predstavlja dobro tretjino v skupni tonaži, pa je ostala na praktično enaki ravni. Padec tekočih tovorov pa lahko pripišemo predvsem trenutnemu stanju na trgu goriv in sezonskemu vplivu. Po nedokončnih podatkih je matična družba v omenjenem obdobju ustvarila 55,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 7 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Popolnejša slika finančnih rezultatov prvega trimesečja bo znana konec maja, ko je predvidena objava nerevidiranega poročila Skupine Luka Koper.

Podroben pregled pretovora najdete v spodnji pdf datoteki.

 

 

Za najbolj intenziven se je izkazal mesec marec, ko smo zabeležili 2.289.721 ton skupnega ladijskega pretovora, 92.319 kontejnerskih enot (TEU) ter 81.561 avtomobilov in tako potolkli mesečne rekorde iz let 2016 in 2017.