Konferenca, ki jo je organizirala medijska hiša KozlekedesVilag, izdajateljica strokovnih revij s področja transporta in logistike je letos v dveh dneh pokrila tematike: digitalizacija v logistiki, pristanišča in njihove zaledne povezave ter pomen kitajske pobude »ena cesta – en pas« za madžarski logistični trg.

V delu konference, ki je bila namenjena najpomembnejšim pristaniščem za madžarski trg – Kopru, Trstu, Reki in Hamburgu – in njihovim zalednim povezavam, je pričetek novega investicijskega ciklusa Luke Koper oznanil in predstavil naš predstavnik na madžarskem trgu Borut Šemrl. Predsednik uprave Dimitrij Zadel pa je sodeloval v strokovnem omizju z Zenom D’Agostinom iz tržaške pristaniške uprave, Wojciechom Szymulewiczem iz reškega terminala Adriatic Gate in Sebastianom Windom iz luke Hamburg. Govorili so o vzrokih za hitrejšo rast evropskega prekomorskega kontejnerskega prometa v primerjavi z rastjo evropskega gospodarstva in vlogi ter posluhu držav pri razvoju pristaniške infrastrukture ter o ukrepih EU in nacionalnih vlad za povečanje intermodalnega prometa.