V letu 2021 je bilo občutiti postopno okrevanje evropskega gospodarstva in krepitev gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju, kar je pozitivno vplivalo na poslovne rezultate. Zadnje mesece minulega leta je ponovna širitev okužb sicer vnesla nekaj negotovosti, a zdi se, da so gospodarstva to sprejela z določeno mero pripravljenosti.

V lanskem letu smo rast zabeležili na vseh blagovnih skupinah. Na kontejnerskem terminalu smo za las zgrešili milijon TEU letnega pretovora, a postavili nov letni rekord. Avtomobilski terminal je s 6 % povečanjem ponovno prebil mejo 650 tisoč vozil in to kljub pretresom v industriji, ki jo zaznamujejo pomanjkanje polprevodnikov in motnje v proizvodnji. Znatno smo povečali količine ladijskega pretovora na segmentu generalnih tovorov – zaradi zvišanja kontejnerskih voznin in pomanjkanja ladijskega prostora so se stranke preusmerile na klasične ladijske prevoze, kjer smo uspeli pridobiti več novih poslov. Na segmentu sipkih tovorov smo v lanskem letu zabeležili predvsem več industrijske soli in umetnih gnojil, na razsutih tovorih pa je bilo več železove rude. Zaradi še trajajočega skromnega povpraševanja po gorivu v letalskem prometu so tekoči tovori ostali na podobnih količinah kot v letu 2020.

Ladijski pretovor 2021 Sprememba 21/20
Skupni ladijski pretovor 2021 (mio ton) 20,8 +7 %
Generalni tovori (ton) 1.126.786 +19 %
Kontejnerji (TEU) 997.574 + 6%
Avtomobili (kosov) 656.477 + 6%
Sipki in razsuti tovori (ton) 5.565.585 + 12 %
Tekoči tovori (ton) 3.331.065 + 0 %