V Luko Koper sta v teh dneh prispeli dve novi RMG (mostni) dvigali, ki bosta služili pretovoru kontejnerjev na vagone. Prispela sta razstavljena, sestavili ju bomo v naslednjih mesecih, ko bo nova žerjavna proga na kontejnerskem terminalu dokončana, predvidoma do konca leta.

Posamezno dvigalo je težko 300 ton, poganja pa ga elektrika in je zato manj hrupno in ne povzroča direktnih emisij. Nova dvigala (prihodnje leto se jima bo pridružilo še tretje) bodo omogočala precejšen dvig produktivnosti na kontejnerskem terminalu, saj bodo manipulacije potekale hitreje kot s sedanjo mehanizacijo. Nova dvigala se bodo premikala po posebej zgrajenih tirih in bodo namenjena nakladanju in razkladanju vagonov. Dvigala so hitrejša in zmogljivejša in bodo omogočala prekladanje zabojnikov na več vlakovnih kompozicijah hkrati. Zato smo tudi zgradili dva dodatna tira na kontejnerskem terminalu, obstoječe tri pa smo podaljšali.

Spremembo tehnologije dela nam narekuje rast pretovora kontejnerjev, ki se je v zadnjih osmih letih povečal za 158 odstotkov. Kontejnerizacija blaga je namreč povsod po svetu v porastu in vsa svetovna pristanišča največ investirajo prav v kontejnerske terminale. »V Kopru si ne moremo privoščiti, da bi zaostajali za konkurenco. Samo v kontejnerski terminal bomo do leta 2020 vložili več kot 230 milijonov evrov. Podaljšanje prvega pomola, dodatne skladiščne površine in nova, zmogljivejša mehanizacija so ključne strateške naložbe družbe, v kolikor želimo ohraniti primat v Jadranu«, je prihod novih mostnih dvigal komentiral predsednik uprave Dragomir Matić.     

Koprsko pristanišče je v obdobju 2007- 2015, v primerjavi z največjimi evropskimi kontejnerskimi terminali rastlo hitreje, od leta 2010 pa ima v rokah tudi primat pristanišča z največ pretovorjenimi zabojniki v severnem Jadranu. To kažejo tudi podatki prvih šestih mesecev letošnjega leta, ko smo pretovorili 423.265 TEU in dosegli 7,50 odstotno rast v primerjavi z lanskim obdobjem. 

 

 

Pretovor 2015

Pretovor
jan-jun 2016

Sprememba 16/15 (jan-jun)

Benetke

560.301 TEU

306.473 TEU

+11,60%

Reka

200. 102 TEU

89.303 TEU

+10,60%

Trst

501.268 TEU

243.326 TEU

+2,80%

Koper

790.736 TEU

423.265 TEU

+7,50%

Pretovor kontejnerjev v Severnem Jadranu.