Luka Koper je glede novih določil SOLAS (IMO – obvestilo MSC.1/Circ. 1475), ki obvezujejo pošiljatelje, da priskrbijo verificirano bruto težo (VGM) kontejnerjev pred nakladanjem na ladjo, dopolnila svoj informacijski sistem, procese in opremo. Tako bo s pričetkom veljavnosti nove regulative predviden vnos VGM na vhodnem dokumentu pred vstopom polnih kontejnerjev v Luko Koper.

Pošiljateljem, ki nimajo možnosti zagotoviti podatka o VGM pred prihodom v Luko Koper pa bo ponujena storitev tehtanja skladno z Metodo 1 (Konvencija SOLAS 74/Poglavje VI, Določilo 2.4.1.).

Za kontejnerje, ki jih polnimo v Luki Koper, lahko pošiljatelj zagotovi podatek o VGM skladno z Metodo 2 (Konvencija SOLAS 74/Poglavje VI, Določilo 2.4.1.) ali pa naroči tehtanje. Odgovornost za posredovanje VGM kontejnerja ladjarju ostaja na pošiljatelju.

Za morebitna dodatna pojasnila so vam na voljo vaši špediterji ali pa naši sodelavci v trženju in/ali prodaji na terminalih.