Na sestanku je sodeloval tudi Antonio Garcia Suarez, projektni vodja pri agenciji INEA (izvajalska agencija za inovacije in omrežja) pri Evropski komisiji, ki je bil zadolžen za naša projekta. Oba projekta sta se začela izvajati marca 2013 in se zaključila decembra 2015. 

Skozi projekt NAPADRAG sta Luka Koper, ki je projekt koordinirala, in Pristaniška Uprava Benetke poskrbeli za povečanje globin v pristaniščih Koper in Benetke. V Luki Koper je Evropska unija z 10% sofinancirala fazno poglabljanje prvega bazena do globine -15 m ter izgradnjo dveh zalednih kaset (kaseta 7A in kaseta 799/29), kamor smo odlagali material, ki smo ga izkopali med poglabljanjem.

Cilj projekta NAPAPROG, ki ga je EU sofinancirala v višini 50%, pa je bil izdelava projektne dokumentacije, ki bo služila kot osnova za podaljšanje pomola I v koprskem pristanišču.

Realizacija obeh projektov je ključna za razvoj koprskega pristanišča, saj poglabljanje vzdolž obale kontejnerskega terminala ter njegovo podaljšanje predstavljata osnovo za rast kontejnerskega prometa, ki velja za strateško prioriteto pristanišča.

Rezultati projektov so že vidni. Povečanje globine v prvem bazenu, naprej – 14 m ter nato -15 m, je prispevalo k dosežku rekordnega pretovora 790.000 TEU v letu 2015.