Luka Koper je bila med prvimi evropskimi pristanišči, ki je celotno poslovanje uredila v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. Že leta 1994 smo načela kakovosti začeli vnašati v naše delovne sisteme in prakse, tri leta kasneje pa smo pridobili prvi certifikat za skladnost sistema kakovosti s standardi ISO 9002. V nadaljnjih letih smo začeli uvajati tudi model poslovne odličnosti v poslovanje in leta 2005 smo prejeli tudi evropsko priznanje na tem področju. V tem času pa smo pridobili tudi kar nekaj certifikatov, povezanih z varnostjo živil in zdravja pri delu.

Pridobili smo nov certifikat

Na temo sistemov vodenja je danes, 5. maja, potekal v Kopru posvet z naslovom »Sistemi vodenja breme ali prednost?«, ki ga je organiziral SIQ Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje v sodelovanju z Luko Koper. Govorniki so se strinjali, da so sistemi vodenja prednost za vsako organizacijo, saj jim omogočajo urejeno poslovanje in priložnost za nadaljnjo rast in razvoj. Dogodek je bil tudi priložnost za podelitev najnovejšega certifikata za sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 Luki Koper. Certifikat ISO 9001 smo sicer pridobili pred 20 leti, danes pa ta sistem nadgrajujemo z novo izdajo, ki je v še večji meri usmerjena v doseganje rezultatov in nenehne izboljšave poslovanja. »V Luki Koper smo ponosni na pridobljene certifikate in jih razumemo kot motivacijo za zviševanje ravni kakovosti našega dela, kar se nenazadnje odraža tudi v zadovoljstvu naših poslovnih partnerjev«, je komentiral predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić.

Imamo Okoljsko strategijo do 2030

Že leta 2000 smo v Luki Koper pridobili tudi certifikat za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Na tem področju smo bili še posebej dejavni, saj smo ga leta 2010 nadgradili s certifikatom EMAS, ki je najvišji standard v Evropski uniji na področju okoljskega ravnanja. Še vedno smo v Evropi med redkimi pristanišči, ki se lahko pohvalijo z EMAS-om in ki svojo okoljsko politiko načrtujejo dolgoročno. »Z veseljem lahko naznanim, da smo pred kratkim v družbi sprejeli Okoljsko strategijo do leta 2030, s konkretnimi koraki za njeno uveljavitev«, je še dodal Matić. Strategija opredeljuje temeljne aktivnosti, ki jih bo Luka Koper, kot družbeno odgovorno podjetje, izvajala na področju trajnostnega razvoja. Ključne točke smo povzeli v spodnji prezentaciji.

 

Celoten dokument je dostopen TUKAJ.