V Luki Koper smo lani uvedli novo spletno stran «Živeti s pristaniščem«, preko katere želimo odkrito komunicirati z lokalno skupnostjo in vsemi, ki jih zanima trajnostni razvoj edinega slovenskega trgovskega pristanišča. Od danes naprej so na tem mesto na voljo tudi on-line podatki o meritvah hrupa, ki jih pridobivamo na dveh merilnih mestih.

Že vse od nastanka spletnega mesta www.zivetispristaniscem.si pa lahko interesenti neposredno spremljajo podatke o meritvah prašnih delcev. Rezultati teh meritev so spodbudni: zakonsko določene meje ne presegamo. V primerjavi z drugimi slovenskimi kraji ni zrak, ki ga dihamo v  Kopru, nič slabši ali pa je celo čistejši.

V Luki Koper smo v zadnjih letih veliko investirali v omejevanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje (protiprašne zaščite, prhanje, zaprti sistemi, itd). Sistemi skladiščenja in pretovarjanja najbolj spornih tovorov so grajeni v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehničnimi rešitvami in so pogoj za pridobitev gradbenih, uporabnih ter okoljevarstvenih dovoljenj.  

Tudi v prihodnje bomo nove naložbe, nabavo opreme in prostorske načrte pristanišča prilagajali najvišjim ekološkim standardom. Naš cilj je zgraditi zeleno pristanišče, ki bo energetsko samozadostno in  se bo razvijalo v sožitju z naravo in okoliškimi prebivalci.