Navodila pogodbenim partnerjem Luke Koper d.d. za potrjevanje njihovih referenc 

Pogodbeni partner družbe Luka Koper d.d. naslovi vlogo za izdajo potrdila osebne reference ali potrditev referenčnega dela (Luka Koper  d.d. potrjuje le osebne reference in referenčna dela njegovih pogodbenih partnerjev) na naslednji način: 

  1. Vloga za izdajo potrdila o referenci mora biti podana v pisarno Področja investicij  po pošti, osebno ali prek elektronskega naslova portkoper@luka-kp.si
  2. Vloga mora z vsemi zahtevanimi prilogami prispeti vsaj osem dni pred želeno izdajo.
  3. Vloga mora obveznost vsebovati:
    • (I) v celoti izpolnjen obrazec za potrditev osebne reference ali referenčnega dela (na obrazcu – ta je v pristojnosti prosilca, ki ga tudi sestavi –  se obvezno navede namen izdaje potrdila o referenci; v primeru, da ima Luka Koper d.d. sklenjeno pogodbo v okviru JV (joint venture), je potrebno obvezno navesti vse partnerje v skupne nastopu, številko pogodbe, vrednost opravljenih del (skupaj z morebitnimi aneksi) ter opis izvedenih del;
    • (II) fotokopijo pogodbe Luka Koper d.d. – izvajalec del; 
  4. Potrdilo o osebni referenci ali potrditev referenčnega dela posreduje pisarna Področja investicij naslovniku po priporočeni pošti. Naslovnik lahko na podlagi predhodnega naznanila prevzame potrdilo o referenci tudi v  pisarni Področja investicij Luke Koper d.d. (Vojkovo nabrežje 38, Koper).