Osebna izkaznica

Naziv: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Skrajšano: Luka Koper, d. d.
Sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Tel: 05 6656 100
E-pošta: portkoper@luka-kp.si
Registracija: Okrožno sodišče v Kopru, reg. vol. 1/00322/00
Osnovni kapital: 58.420.964,78 EUR
Vpoklicani kapital: 58.420.964,78 EUR
ID št. za DDV: SI 89190033
Matična št.: 5144353
Pretežna dejavnost: H (promet in skladiščenje)
LEI:  549300H1GO5N7BK34P37
Članstvo v medn. org. ESPOFeportsMedcruiseNAPA, Združenje MedPorts
Transakcijski račun:
Za plačnike rezidente: Intesa SanPaolo Bank, št. računa SI56 1010 0000 0001 935
Za plačnike nerezidente: Intesa SanPaolo Bank, št. računa 10100-0000001935; BIC koda  BAKOSI2x ;
IBAN SI56 1010 0000 0001 935

 

Sedež družbe