STROKOVNI DELAVEC I (področje elektronike) – M/Ž

Rok za oddajo prijave: 17. 5. 2022

Ključne naloge:

 1. Opravljanje zahtevnejših nalog na ožjem delovnem področju
 2. Priprava, organizacija in vodenje projektov
 3. Spremljanje realizacije planov
 4. Spremljanje novosti na tehničnem področju
 5. Vzdrževanje elektronskih sistemov in naprav
 6. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

Za zasedbo delovnega mesta se zahteva:

 1. VII. oz. VI/2. raven izobrazbe tehnične smeri (elektro smer)
 2. Poznavanje računalniških orodij MS Office
 3. 3 leta delovnih izkušenj 

Želena znanja in izkušnje:

 1. Izkušnje z načrtovanjem, postavitvijo in testiranjem telekomunikacijskih omrežij 
 2. Poznavanje omrežnih protokolov 
 3. Poznavanje virtualnih strežniških sistemov 
 4. Znanje odkrivanja in odpravljanja napak ter razvite sposobnosti za reševanje problemov 
 5. Poznavanje merilnih postopkov aktivnih in pasivnih gradnikov telekomunikacijskih omrežij 
 6. Sistemsko razumevanje, preverjanje in testiranje zahtev strojne in programske opreme 
 7. Pripravljanje poročil in analiziranje rezultatov 
 8. Osnovno poznavanje informacijske varnosti 
 9. Osnovno znanje krmilno procesnih sistemov 

Pričakovane kompetence:

Odgovornost, sodelovanje, naravnanost na spremembe, reševanje problemov, analitičnost in sistematičnost, komunikacijske sposobnosti, obvladovanje stresa, reševanje problemov, trajnostna naravnanost.

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

Za opravljanje dela na razpisanem delovnem mestu se od izbranega kandidata zahteva tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku.

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostega delovnega mesta ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko elektronsko prijavo posredujete preko zaposlitvenega obrazca: https://www.luka-kp.si/obrazec-za-prijavo-na-delovno-mesto-strokovni-delavec-i-podrocje-elektronike-m-z/, in sicer do vključno 17. 5. 2022. 

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo omenjenih delovnih mest dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931/915).

MANIPULANT VAGONSKEGA TOVORA – M/Ž

Rok za oddajo prijave: 17. 5. 2022

Ključne naloge:

 1. Manipulacija tovora na in z vagonov
 2. Priprava vagonov ter pričvrščevanje in odčvrščevanje tovora na vagonih
 3. Opravljanje drugih fizičnih in pripravljalnih del
 4. Manipulacija tovora na kolesih, gosenicah ter drugih projektnih oz. izrednih tovorov

Druge naloge:

 1. Upravljanje z viličarji nosilnosti do 10 t
 2. Upravljanje s tovornimi vozili (vlačilec)
 3. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

Zahtevana raven izobrazbe: III. raven

Alternativna raven izobrazbe: II. raven

Od kandidatov se zahteva tudi:

 1. Izpit za voznika motornih vozil B kategorije
 2. Znanje slovenskega jezika
 3. Sposobnost za nočno del

Od kandidatov se pričakuje:

 1. Izpit za voznika motornih vozil C, D in E kategorije
 2. Izpit za upravljanje z viličarji, gradbeno mehanizacijo ter drugo težko mehanizacijo

Pričakovane kompetence:

Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustvarjalnost, strokovnost in samostojnost, natančnost, prilagodljivost in večopravilnost, trajnostna naravnanost.

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s šestmesečno poskusno dobo.

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostega delovnega mesta ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko elektronsko prijavo posredujete preko zaposlitvenega obrazca: https://www.luka-kp.si/obrazec-za-prijavo-na-delovno-mesto-manipulant-vagonskega-tovora-m-z-maj22/, in sicer do vključno 17. 5. 2022. 

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo omenjenih delovnih mest dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931/915).