VODJA VZDRŽEVALCEV INFRASTRUKTURE- M/Ž

Rok za oddajo prijave: 20. 7 .2021

Ključne naloge:

1. Vodenje, organiziranje in nadziranje vzdrževalnih del na področju dela (elektro infrastruktura, infrastruktura strojnih inštalacij ali prometna infrastruktura)

2. Sodelovanje pri načrtovanju in spremljanju rezultatov in stroškov

3. Zagotavljanje vzdrževanja delovnih pripomočkov, orodij in drugih sredstev za opravljanje osnovne dejavnosti

4. Koordiniranje dela pri intervencijah

5. Sodelovanje pri pripravi tehnoloških postopkov

6. Nadziranje vzdrževalnih del zunanjih sodelavcev

7. Vodenje evidenc vzdrževalnih del, preventivnih pregledov in zaposlenih

8. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

Za zasedbo delovnega mesta se zahteva:

 • V. raven izobrazbe tehnične smeri (elektro smer)
 • Poznavanje računalniških orodij MS Office
 • Vozniški izpit B kategorije
 • 1 leto delovnih izkušenj

Želena znanja in izkušnje:

 • izkušnje izvajanja vzdrževanja in obratovanja elektroenergetskih postrojev in naprav
 • strokovni izpit stikalničar v industriji ali stikalničar v energetiki
 • strokovni izpit NPK Preglednik manj zahtevnih električnih instalacija ali NPK Preglednik zahtevnih električnih instalacij
 • izkušnje vodenja del in manjših skupin
 • poznavanje električnih instalacij in elektroinštalacijskega materiala
 • znanje branja elektro instalacijskih načrtov
 • izkušnje izdelovanja manjših popisov materiala, orodja, storitev za enostavnejša dela
 • vozniški izpit C kategorije

Pričakovane kompetence: sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustvarjalnost, strokovnost in samostojnost, komunikacijske sposobnosti, natančnost, reševanje problemov, usmerjenost k strankam, vodenje in razvoj sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom sklenila za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostega delovnega mesta ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko se prijavite preko naslednjega spletnega obrazca: https://www.luka-kp.si/vodja-vzdrzevalcev-infrastrukture/ do 20.7.2021.

STROKOVNI DELAVEC II (področje odnosov z javnostmi ) - M/Ž

Rok za oddajo prijave: 20. 7 .2021

Ključne naloge:

1. Opravljanje operativnih nalog na področju odnosov z javnostmi

2. Zbiranje in priprava podatkov ter informacij

3. Organizacija in izvedba spremljevalnih aktivnosti na področju odnosov z javnostmi

4. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

Za zasedbo delovnega mesta se zahteva:

 • VI/2 . raven izobrazbe ekonomske / družboslovne smeri
 • poznavanje računalniških poslovnih aplikacij na področju dela
 • aktivno znanje angleškega jezika

Želena znanja in izkušnje:

1. izkušnje na področju odnosov z javnostmi, marketinga ali novinarstva,

2. odlična pisna komunikacija, predvsem s področja pisanja tekstov, člankov, sporočil,

3. obvladovanje veščin nastopanja v javnosti,

4. poznavanje orodij za grafično oblikovanje,

5. obvladovanje obdelave in urejanja foto in video posnetkov,

6. priprava grafičnih materialov za spletna in družbena omrežja,

7. poznavanje WordPress okolja (administriranje spletnih strani)

Pričakovane kompetence: ustvarjalnost, odgovornost, pripadnost, sodelovanje, spoštovanje, strokovnost in samostojnost, analitičnost, komunikacijske sposobnosti, natančnost, organizacijske sposobnosti, reševanje problemov, usmerjenost k strankam. 

Pogodba o zaposlitvi se bo z izbranim kandidatom sklenila za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostega delovnega mesta ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko se prijavite preko naslednjega spletnega obrazca: https://www.luka-kp.si/sd2-poj/ do 20.7.2021.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo posameznega delovnega mesta dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 931 ali 05 66 56 915).