Referent II (za potrebe PC Terminal za avtomobile in roro) - M/Ž

Rok za oddajo prijave: 5. 10. 2023

Ključne naloge:

  1. Priprava in vnos podatkov za obračun in obračun
  2. Opravljanje tajniških del
  3. Arhiviranje dokumentacije
  4. Razvrščanje pošte in računov
  5. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

V sklopu naloge priprava in vnos podatkov za obračun in obračun se izvajajo predvsem naslednje aktivnosti: spremljanje, obdelava in vnašanje podatkov za obračun plač, vodenje evidenc ter obračun storitev.

Zahtevana raven in smer izobrazbe: V. raven izobrazbe družboslovne, tehnične ali druge ustrezne smeri

Od kandidatov se zahteva:

  1. usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office

Od kandidatov se pričakuje:

  1. izkušnje s področja fakturiranja in komercialnih pogodbenih razmerij
  2. poznavanje angleškega jezika

Pričakovane kompetence: Ustvarjalnost, odgovornost, pripadnost, sodelovanje, spoštovanje, strokovnost in samostojnost, komunikacijske sposobnosti, natančnost, usmerjenost k strankam.

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev.

Če ste zainteresirani za zasedbo prostega delovnega mesta ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko prijavo posredujete preko zaposlitvenega obrazca: https://www.luka-kp.si/obrazec-za-prijavo-na-delovno-mesto-referent-ii-pc-terminal-za-avtomobile-in-roro-m-z/, in sicer vključno do 5. 10. 2023.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo posameznega delovnega mesta dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 05 66 56 986/ 915).