Gasilec - M/Ž

Rok za oddajo prijave: 5. 8. 2021

Ključne naloge:

 1. Izvajanje intervencije
 2. Reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah
 3. Požarna in gasilska straža ob požarno nevarnih delih ali požarih
 4. Redno usposabljanje (lastno/drugih) in vaje
 5. Vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil
 6. Pregledi in vzdrževanje sistemov požarne zaščite
 7. Opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni

Zahtevana raven izobrazbe: V. raven izobrazbe varnostne, tehnične ali druge ustrezne smeri

 

Od kandidatov se zahteva tudi:

 1. poklicna šola za gasilce
 2. poznavanje računalniških orodij MS Office
 3. 3 leta delovnih izkušenj
 4. sposobnost za nočno delo

Od kandidatov se pričakuje:

 1. vozniški izpit B in C kategorije
 2. tečaji s področja zaščite in reševanja (npr. opravljen tečaj za potapljača, izpit za voditelja čolna, vrvna tehnika, bolničar,…)
 3. dobra psihofizična sposobnost
 4. znanje slovenskega jezika

Pričakovane kompetence:

Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustvarjalnost, strokovnost in samostojnost komunikacijske sposobnosti, natančnost, obvladovanje stresa, reševanje problemov, strokovno znanje in funkcionalna usposobljenost.

Pogodbe o zaposlitvi se bodo z izbranimi kandidati sklenile za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom. 

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostih delovnih mest ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko  prijavo posredujete preko zaposlitvenega obrazca: https://www.luka-kp.si/gasilec-jul21/

in sicer do vključno 5.8.2021.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo omenjenih delovnih mest dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 66 56 986 / 915).

Premikač - M/Ž za potrebe Področja operative (železniški transport)

Rok za oddajo prijave: 5. 8. 2021

Ključne naloge:

 1. Opravljanje premikalnih del na območju industrijskih tirov
 2. Opravljanje del v skladu s Poslovnim redom industrijskih tirov
 3. Opravljanje drugih del v skladu z navodili nadrejenega

Zahtevana raven izobrazbe: III.

Od kandidatov se zahteva tudi:

 1. Izpit za voznika motornih vozil B kategorije
 2. Znanje slovenskega jezika
 3. Sposobnost za nočno delo

Od kandidatov se pričakuje:

 1. Izpit za premik na industrijskem tiru

Pričakovane kompetence:

Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustvarjalnost, strokovnost in samostojnost, natančnost, prilagodljivost in večopravilnost, trajnostna naravnanost, reševanje problemov, strokovno znanje in funkcionalna usposobljenost.

Pogodbe o zaposlitvi se bodo z izbranimi kandidati sklenile za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom.

V kolikor ste zainteresirani za zasedbo prostih delovnih mest ter izpolnjujete navedene pogoje, lahko  prijavo posredujete preko zaposlitvenega obrazca: https://www.luka-kp.si/premikac-jul21/

in sicer do vključno 5.8.2021.

Dodatne informacije glede zahtev za zasedbo omenjenih delovnih mest dobite v Kadrovskem področju (tel. št. 66 56 986 / 915).